Pitkästä aikaa pääsen ahertamaan blogin parissa. Olen saanut niin paljon kyselyjä siitä, kuinka kotona voidaan tukea lapsen suualueen kehitystä liittyen lepoasentoihin, nenähengitykseen ja syömiseen, joten yritän vastata blogin kautta mahdollisimman monelle. Aloitamme pienen vauvan kehityksen tukemisesta ja seuraavassa blogissa etenemme leikki-ikäiseen ja koululaiseen ja sitten aikuisten kuntoutukseen. Jotta oppisit tuntemaan ja tunnistamaan suualueen problematiikan syy-seuraussuhteita, myös aikuisella, on hyödyllistä tutustua myös varhaiseen kehitykseen.


Suualueen lepoasennot tulisivat pysyä yllä aina levossa, myös öisin nukkuessa. Tämä vaatii kielen ja leuan lihaksilta voimaa. Lepoasentojen ongelmat voivat heijastua hengitystapaan (suuhengitys), purennan ja kasvojen kehitykseen, syömiseen ja puheeseen. Suualueen kehitys on kokonaisvaltaista kehitystä.

Nämä ohjeet ovat ohjeita yleisellä tasolla ja mikäli syömisessä, nielemisessä ja hengitystavassa ilmenee ongelmaa, suosittelen terveydenhuoltoalan ammattilaisen arviota. Ongelmat ovat kuitenkin yleistymässä ja tarvitsemme tietoa ja harjoittelua arkiympäristöihin.

Muistutan blogin lukijoille, että yritykseni Pro Lingua toimii myös apuvälineiden maahantuojana ja myyjänä, ja suosittelemiani tuotteita käytän itse kotona ja terapiatyössäni. Käyttämäni menetelmät ja apuvälineet perustuvat omaan kliiniseen työkokemukseeni puheterapeuttina sekä lisäkoulutukseeni myofunktionaalisessa terapiassa ja OPT-terapiassa (Oral Placement Therapy).

Parasta suulueen vahvistusta tarjoaa imetys. Mikäli imetys ei onnistu tai suualueella on imemistä haittaavia tekijöitö (esim. kireä kieli- tai huulijänne, lihasvoiman puutetta), voidaan kehitystä kuitenkin tukea. Tärkeää on arvioida imemisen ja nielemisen prosessi ja lepoasennot, tämän avulla suunnitellaan kuntoutus ja tukitoimet.

Imemisen/nielemisen harjoittelussa on tärkeää, että kieli pääsee vetäytymään ja nousemaan. Nallepullon kanssa huomioidaan, että pilli ei saa mennä syvälle suuhun. Aikuinen voi auttaa nesteen säännöstelyssä. Muista tukea leukaa. Tuttipullossa lapsi saa usein nestettä liian helposti ja kieli jää tuttiosan alle jumiin.

Virheasennot ja -liikkeet siirtyvät usein mukijuomiseen. Muki menee syvälle suuhun, leuka työntyy eteen ja kieli jää jumiin mukin reunan alle. Kun neste vähenee mukissa, lapsi joutuu kääntämään päätä taaksepäin, mikä on nielemiselle vaarallisempi asento.

Muista,että myös pillijuomisessa on tärkeää, että pilli on oikeassa asennossa suussa; vain hieman huulten sisäpuolella, jotta kieli pääsee liikkumaan ja vahvistumaan. Tarkista myös pään ja niskan asento, ettei pää työnny eteenpäin. Leuan tuki tarvittaessa syöttäessä ja myös juodessa tukee myös istuma-asentoa.

Tärkeää on arvioida suualueen virheelliset asennot ja tavat. Sitten poistetaan niitä ylläpitävät välineet ja tavat, tilalle suualuetta tukevia menetelmiä ja apuvälineitä. Sama periaate koskee isompien lasten ja aikuisten suualueen kuntoutusta.