Puheterapia

Tervetuloa

Tervetuloa tutustumaan kielen ja puheen kehityksen maailmaan. Haasteisiin voidaan tarttua oikean terapiamuodon avulla. Apuvälineiden avulla voimme tukea oraalimotoriikan harjoittelua ja myös oikeaa hengitystapaa. Terapian tukena käytän myös itse kehittelemiäni erilaisia pelejä. Apuvälineet ja pelit ovat saatavilla Pro Linguan verkkokaupasta.

Terapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa. Puheterapiassa voidaan kuntouttaa esimerkiksi puhe- ja oraalimotoriikkaa. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla myös esimerkiksi lasten ahdistuneisuushäiriön, valikoivan puhumattomuuden kuntoutus.

Myofunktionaalisessa terapiassa kuntoutetaan kasvojen ja suun alueen lihaksia ja toimintaa, lasten ja aikuisten suualueen virheasentoja ja -liikkeitä , jotka liittyvät usein purennan, syömisen ja hengityksen häiriöihin.

 

Kielellinen erityisvaikeus

Kielelliseen erityisvaikeuteen (aik.dysfasia) voi sisältyä puheen tuoton vaikeutta, mutta myös/tai puheen ymmärtämisen vaikeutta.

Dyspraksia

Motoristen toimintojen koordinointihäiriö (aik. dyspraksia) tarkoittaa tahdonalaisten liikkeiden ja liikesarjojen suunnittelun, ohjelmoinnin ja koordinoinnin vaikeutta.  Verbaalilla dyspraksialla nämä vaikeudet kohdistuvat puheen tuottoon.

Valikoiva puhumattomuus (mutismi)

Lapsi haluaa puhua, hänellä on puhemotoriset valmiudet tuottaa puhetta, mutta hän ei pysty tähän tietyissä sosiaalisissa tilanteissa.  Toisissa tilanteissa, tietyn ihmisen kanssa (esim. perheen kesken kotona) lapsi voi olla hyvinkin puhelias. Termillä valikoiva ei viitata tässä lapsen omaan valintaan, vaan puhekyvyn valikoituvuuteen.

Kasvojen ja suualueen lihaksiston häiriöt

Myofunktionaalisessa terapiassa kuntoutetaan kasvojen ja suualueen lihaksia. Oraalimotorinen virheellinen toimintamalli / virheasento voi vaikuttaa hengitykseen, pureskeluun, nielemiseen, puheeseen ja hampaiston kehitykseen/purentaan ja kasvojen estetiikkaan.

Koronavirus COVID-19

Noudatamme THL:n, Valviran ja Kelan ohjeistusta liittyen koronavirukseen. Kaikki terapiat toteutetaan tällä hetkellä etäpuheterapiana. Etäpuheterapia on tutkitusti tehokas kuntoutuksen muoto ja voimme toteuttaa sen avulla sekä kielellisen kehityksen, puhemotoriikan, että syömisen ja hengityksen kuntoutusta.

Lempeät työkalut elämän pieniin ja isoihin kivikkoihin.

Kielellinen erityisvaikeus

Verbaalinen ja oraalinen dyspraksia

Kasvojen ja suualueen lihaksiston häiriöt

Valikoiva puhumattomuus