Terapeutti Mira

Laillistettu puheterapeutti Mira Pihlajamaa (ent.Starck)

Valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta v. 2006.

”Olen erikoistunut lasten puhe- ja oraalimotoriikan kuntouttamiseen. Minulla on tästä lähes 15 vuoden terapiakokemus ja olen aktiivisesti osallistunut täydennyskoulutuksiin. Olen kouluttautunut ja saanut kliinistä työkokemusta mm. OPT (Oral Placement Therapy)-terapian ja myofunktionaalisen terapian puolelta. Puhe- ja oraalimotoriikan lisäksi olen erityisen kiinnostunut myös lasten kielen ja tunne-elämän kehityksestä sekä neuropsykiatrisista häiriöistä liittyen erityisesti lasten ahdistuneisuuteen ja valikoivaan puhumattomuuteen (mutismiin).

Olen myös kolmen lapsen äiti, ja puheen ja kielen kehityksen ongelmat ovat minulle tuttuja myös perheen näkökulmasta. Tiedän kokemuksesta myös, kuinka tärkeää on saada lapselle asiantunteva ja empaattinen terapeutti, joka ohjaa lapsen kuntoutusta, harjoittelua ja oppimista yhdessä lapsen, vanhempien ja opettajien kanssa.

Olen myös suunnitellut ja kehittänyt terapiakokemukseni ja -tarpeiden pohjalta oppimispelejä (Kissan päivä ja Matikka-Aarre), joiden avulla voidaan harjoitella kielellisiä ja tunne-elämän taitoja. ”

 

Lisäkoulutus puhe- ja oraalimotoriikan kuntoutukseen liittyen

OPINNÄYTETYÖ (pdf)

 • NOT-kartoituksen käyttö (Nordic Orofacial Tes-Screening) (Pamela Åsten) Helsinki 2008
 • Dyspraksia-koulutuspäivät, Helsinki 1-2.10.2009 (Suomen Orofakiaalisen terapian yhdistys)
 • Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus, täydennyskoulutus, Hämeenlinna 19-20.5.2011 (Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry)
 • OPT 1 (Oral-Motor Therapy) Göteborg, 19-20.10.2011 (Renee Roy Hill, MS, CCC-SLP)
 • OPT 2 (Oral Placement Speech Disorders) Helsinki 23-24.1.2013 (Renee Roy Hill, MS, CCC-SLP)
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari, Espoo 19.11.2015 (Tuula.Savinainen-Makkonen, FT & Annukka Kuutsa, FM)
 • Myofunktioonaalinen terapia (Dr.Klaus Berndsen), Vantaa 19-21.1.2017
 • Introduction to Orofacial Myofunctional Therapy, Tallinna 26-29.8.2017 (Academy of Orofacial Myofunctional Therapy)
 • World Sleep Congress 2017, Prague 10/2017
 • Manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen ja suunalueen logopedista kuntoutusta, Voice Well-koulutus, Kirsti Leppänen, Tampere 28-29.9.2018
 • Buteyko Clinic training for healthcare professionals. Patrick MaKeown, Buteyko Clinic International. Tampere 8-10.2.2019
 • Orofacial Myofunctional Therapy, Dr.Dan Hanson & Dr, Donny Mandrawa, Dallas 14-15.3.2021
 • Orofacial Myology: Resting Postures.  Talk Tools, Vanessa Anderson-Smith MS, CCC-SLP, webinar 2021.
 • 19th Nordic Sleep Conference -online, Finnish Sleep Research Society, 27-28.5.2022

Lisäkoulutus liittyen lasten neuropsykiatriseen kuntoutukseen liittyen:

 • Neuropsykiatria nyt. Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen, Helsinki 14-15.9.2017 (Proneuron)
 • Working with Selective Mutism (Maggie Johnson) Helsinki HYKS Lastenpsykiatria
 • Selective Mutism Through the Ages, From Tots to Teens and Adults (Webinar Workshop) 13.11.2018 Dr.Elisa Shipon-Blum, Selective Mutism, Anxiety & Related Disorders Treatment Center (SMart Center)
 • Neuropsykiatria, teemapäivä: Sosiaalisten taitojen ja kommunikaation kuntoutus, Helsinki 16.11.2018 Proneuron

Lisäkoulutus liittyen AAC-keinojen käyttöön:

 • Pecs
 • Kommunikaatiokansion käyttö
 • Suomalaisen viittomakielen perusopinnot (Jyväskylän avoin yliopisto; Kuurojen kansanopisto) v.2009
 • Tukiviittomien täydennyskoulutus (Sanamaailma Oy) Vantaa 2009