Vuoden 2021 alussa sain vihdoin oman oikomishoitoni käyntiin. Aloite oikomiseen tuli itseltäni, vuosikymmenten aikana minulle ei ole erityisesti mainittu purentavirheestäni tai narskutuksen jäljistä hampaissani. Työssäni puheterapeuttina, ja erityisesti erikoistuttuani myofunktionaaliseen terapiaan, olen arvioinut oman suualueeni, sen virheliikkeitä ja myös purentaa.

Minulla on, kuten 60-80% länsimaisesta väestöstä, purentahäiriö. Minun kohdallani kyseessä on syväpurenta, häiriö, joka saattaa olla jopa joka viidennellä suomalaisella. Syväpurenta tarkoittaa sitä, että hampaita yhteen purtaessa, alaetuhampaat jäävät täysin yläetuhampaiden alle ja samalla alaleuka jää pinteeseen. Alaetuhampaat saattavat jopa painautua ylähampaiden takana suulakeen. Tästä seuraa se, että leuka on jatkuvasti virheasennossa. Virheasennoista ja liikkeistä seuraa kipuja leuan ja kasvojen alueella sekä päänsärkyä. Ongelmia on ilmennyt myös niska-hartiaseudulla. Ongelmat ja virheasennot ovat päässeet myös vahvistumaan vuosikymmenten aikana.

Leuan (ja kielen) jatkuva virheasento kuormittaa ja vaikuttaa kasvojen lisäksi myös kehon asentoon ja ryhtiin. Virheasennot vaikututtavat myös nukkumiseen ja hengitykseen. Kun nukahdan ja lihakset rentoutuvat, leuallani on kaksi vaihtoehtoa: Joko leuka repsahtaa auki isosti (josta seuraa kuorsausta), tai kiristyy tiukasti kiinni (josta voi seurata narskutusta). Leuan tulisi siis jaksaa pysyä oikeassa lepoasennossa koko yön, pienellä vastavoimalla kevyesti kiinni siten, että poskihampaiden väliin jää pieni rako. Ja kielen tulisi jaksaa pysyä oikealla lepopaikallaan myös koko yön, ylhäälle kitalaelle painautuneena. Leuan asentoon ja hengitystapaan öisin vaikuttaa myös asento, jossa nukutaan.

Olen kuntouttanut ja harjoittanut omaa suualuettani, lepoasentoja, liikkeitä ja hengitystäni, mutta tällä hetkellä eteneminen edellyttää myös hammaslääkärin ja oikomishoidon apua. Toisaalta, pelkkä oikomishoito yksinään ei tuo välttämättä hyvää lopputulosta. Mikäli esimerkiksi avopurentaan johtavia syitä (kielen virheasento, virheellinen nielemis- ja hengitysmalli) ei kuntouteta ja saada muutettua, oikomishoidon tulos voi palautua. Moniammatillinen yhteistyö suualueen kuntoutuksessa olisi erittäin tärkeää. Suualue ja sen kuntoutus on kompleksinen prosessi, ja siihen liittyy anatomia, purenta, syöminen, nieleminen, puhe ja hengitys. Hammashoidon ja myofunktionaalisen puheterapian lisäksi voidaan tarvita esimerkiksi fysioterapeuttia.

Minulle tuli yllätyksenä, että aivan oikomishoidon alkumetreillä, kun ylähampaiden väliin alettiin tekemään lisää tilaa ihan vain kuminauhojen avulla (separointi), jo tämä räjäytti kovan kiputilan viikon ajaksi suuhun, kasvoille ja lisäksi mojovan päänsäryn. Ilmeisesti näin kovia kipuja ei yleensä ilmene, mutta minä nyt kuuluin tähän pieneen joukkoon. Onneksi viikon jälkeen tilanne on helpotti ja toivotaan, että jatkossa kivut pysyvät pienenä tai poissa. Särkylääkkeiden lisäksi hoidon kipuja hieromalla kasvojen ja leuan lihaksia , kasvojumpalla ja kävin myös Voice Well -käsittelyssä. Tämä hoito kohdistui juuri oikeisiin lihaksiin ja kevensi oloa. Toki kun virheasentoja on takana vuosikymmeniä, olisi tehokkainta käydä lihashuollossa säännöllisesti. Mahdolliset lihasjumit voivat vaikeuttaa edelleen tilannetta ja suualueen toimintaa.

Oikomishoidon alkamiseen saakka olen käyttänyt nukkuessa apuvälineitä tukemaan suualuetta ja nenähengitystä. Face Former tukee ja vahvistaa suualueen lihaksia ja suuhun syntyy pieni alipaine, joka tukee kielen asentoa ylhäällä. Face Formerin avulla pystyn nenähengittämään enemmän yöllä ja se tukee myös leuan asentoa, narskutus on vähentynyt. Nyt kun suussa oli kova kiputila päällä kuminauhojen kanssa, vaihdoin Face Formerin Myoteippiin. Myotape on vahvasti suuta tukeva teippi, joka ei kuitenkaan peitä suuta, ja sen avulla nukun myös paremmin. Suualueen kuntoutuksessa on tärkeä huomioida aktiivinen (virheliikkeiden korjaus) ja passiivinen (lepoasentojen ja hengityksen) harjoittelu. Molempia tarvitaan. Ja toki nukkuminen, lepo ja yöaikaisen hapensaannin maksimointi on tärkeä osa hyvinvointia ja terveyttä.

Oma tavoitteeni oikomishoidossa, joka kestää arvion mukaan 1,5 vuotta ja on erittäin kallista, on tietenkin korjata purentavirhe. Tämä on kuitenkin vain yksi osa suualueeni kuntoutusta. Oikomishoitoa ennen, sen rinnalla ja jälkeen vahvistan edelleen kielen ja leuan lihaksia, leuan uutta ja oikeaa asentoa, pureskelua, nielemistä ja nenähengitystä. Näin varmistan oikomisen tuloksen ja elämän ilman kipuja kasvojen alueella. Ja se kaikkein painavin syy oikomishoitoon hakeutumisessa ja omassa suualueen kuntoutuksessani on vähentää riskiä uniapneaan.