Puheen ja kielen kehityksen häiriöt

Kielellinen erityisvaikeus

 • Kielelliseen erityisvaikeuteen (aik.dysfasia) voi sisältyä puheen tuoton vaikeutta, mutta myös/tai puheen ymmärtämisen vaikeutta.
  viittomakuvaKÄYPÄHOITO SUOSITUSET
  AIVOLIITTO

Motoristen toimintojen koordinointihäiriö

 • Motoristen toimintojen koordinointihäiriö (aik. dyspraksia) tarkoittaa tahdonalaisten liikkeiden ja liikesarjojen suunnittelun, ohjelmoinnin ja koordinoinnin vaikeutta. Verbaalilla dyspraksialla nämä vaikeudet kohdistuvat puheen tuottoon. Tuotto on työlästä tai mahdotonta, puhe on muuntunutta ja vaikeasti ymmärrettävää. Verbaaliin dyspraksian rinnalla tai siitä erillään voi esiintyä myös oraalia dyspraksiaa, jolloin vaikeus kohdistuu suualueen ei-puheeseen liittyviin tahdonalaisiin motorisiin toimintoihin (esimerkiksi kielen tahdonalaiset liikkeet tai puhaltaminen). Voit lukea aiheesta lisää opinnäytetyöstäni ja muista alla olevista linkeistä.
  Kuva – puhaltamiskuva molemmat (uusi versio tulossa pyöreästä huulista)
  + niska kuvapari (uusi versio tulossa)
  ->PRO GRADU
  ->TALKTOOLS.COM
Puheterapiatyössäni käytän puhemotoriikan kuntoutuksessa lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti erilaisia tekniikoita ja tukimuotoja. OPT:n (Oral Placement Therapy) menetelmät ja välineet ovat usein hyödyllisiä. Lisäksi käytän mm. kasvojen kosketusvihjeitä ja värikoodausta. Kommunikaation, ilmaisun ja oppimisen tukena on usein tarpeen sekä puhemotoristen, että kielellisten vaikeuksien yhteydessä käyttää AAC-(Augmentative and Augmentative Communication) keinoja eli puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten tukiviittomia ja/tai kuvakommunikaatiota.