Puheen ja kielen kehityksen häiriöt

Kielelliseen erityisvaikeuteen

Kielelliseen erityisvaikeuteen (aik.dysfasia) voi sisältyä puheen tuoton vaikeutta, mutta myös/tai puheen ymmärtämisen vaikeutta. Lapsilla on tyypillisesti suppea sanavarasto, sekä nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeutta. Vaikeus voi esiintyä eriasteisena ja siihen voi liittyä neuropsykologisia oireita (esim. hahmottamis- ja oppimisvaikeuksia), jotka heijastuvat luki-taitoihin. Puhetta tukevat ja korvaavat (AAC) keinot ovat usein suositeltavia sekä kommunikaation, arjen toimivuuden, että oppimisen tukena. Terapiassa käytän aktiivisesti kuvakommunikaatiota, tukiviittomia ja nopean piirtämisen tekniikkaa. AAC-keinot ovat yleensä lapsille mieluisia ja helppojakin käyttää kunhan vain ympäristön muut ihmiset käyttävät niitä myös!. On tärkeää, että lapsi saa ajatuksiaan ja mieltään askarruttavia kysymyksiä esille ja ennakoitua arjen tapahtumia.

KÄYPÄHOITO SUOSITUSET
AIVOLIITTO

Motoristen toimintojen koordinointihäiriö

Motoristen toimintojen koordinointihäiriö (aik. dyspraksia) tarkoittaa tahdonalaisten liikkeiden ja liikesarjojen suunnittelun, ohjelmoinnin ja koordinoinnin vaikeutta. Verbaalilla dyspraksialla nämä vaikeudet kohdistuvat puheen tuottoon. Tuotto on työlästä tai mahdotonta, puhe on muuntunutta ja vaikeasti ymmärrettävää. Verbaaliin dyspraksian rinnalla tai siitä erillään voi esiintyä myös oraalia dyspraksiaa, jolloin vaikeus kohdistuu suualueen ei-puheeseen liittyviin tahdonalaisiin motorisiin toimintoihin (esimerkiksi kielen tahdonalaiset liikkeet tai puhaltaminen). Voit lukea aiheesta lisää opinnäytetyöstäni ja muista alla olevista linkeistä.

PRO GRADU
TALKTOOLS.COM

Puheterapiatyössäni käytän puhemotoriikan kuntoutuksessa lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti erilaisia tekniikoita ja tukimuotoja. OPT:n (Oral Placement Therapy) menetelmät ja välineet ovat usein hyödyllisiä. Lisäksi käytän mm. kasvojen kosketusvihjeitä ja värikoodausta. Kommunikaation, ilmaisun ja oppimisen tukena on usein tarpeen sekä puhemotoristen, että kielellisten vaikeuksien yhteydessä käyttää AAC:tä, kuten tukiviittomia, kuvakommunikaatiota ja nopeaa piirtämistä.

”Muista, että olet ROHKEAMPI kuin uskotkaan, VAHVEMPI miltä vaikutat, VIISAAMPI
kuin tiedätkään.”

-Nalle puh, (A.A. Milne)

Yhteystiedot

 Laillistettu puheterapeutti Mira Starck

 +358 40 579 6226 ( klo 15 – 16)

 puheterapia@prolingua.fi

 Hakokuja 1, 01360 Vantaa